Acuut probleem? Bel ons op 088 28 66 404

Communicatie met NVWA

Direct contact

U mag ons dag & nacht bellen

Op alle partijen in de distributieketen rust de verplichting om een melding te doen bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zodra zij ontdekken dat een (mogelijk) onveilig product op de markt is gebracht. In die melding moet ook worden uitgelegd welke maatregelen getroffen zullen worden om het gevaar weg te nemen. Het is de taak van de NVWA om erop toe te zien dat bedrijven hun wettelijke verplichtingen nakomen. In het kader van deze taak beschikt de NVWA over ingrijpende bevoegdheden. Zij kan bijvoorbeeld een product recall gelasten, de productie stil laten leggen, zelf informatie publiceren over uw (mogelijk onveilige) producten, bestuurlijke boetes opleggen en strafrechtelijke vervolging in gang zetten.

Goede communicatie met de NVWA is essentieel om dit – waar mogelijk – te voorkomen. Als de NVWA tijdig en zorgvuldig wordt geïnformeerd over welke actie u onderneemt, is het minder waarschijnlijk dat zij zal optreden of drastische maatregelen zal nemen. Recall Solutions kent de weg en de do’s en don’ts. We kunnen u adviseren in uw contact met de NVWA of namens u het woord doen.