Acuut probleem? Bel ons op 088 28 66 404

Wettelijke verplichtingen en aansprakelijkheid

Direct contact

U mag ons dag & nacht bellen

In de Europese Unie gelden strikte regels voor de voedselveiligheid en productveiligheid van consumentenproducten. Indien u als producent of distributeur van mening bent of redenen hebt om aan te nemen dat voedsel of een consumentenproduct (mogelijk) onveilig is, dient u actie te ondernemen. Afhankelijk van de situatie kan het daarbij gaan om – in willekeurige volgorde – traceren van producten, uit de handel nemen van producten, melden bij de NVWA, publiceren van een waarschuwing en/of terugroepen van producten.

Het uitgangspunt dat u actie moet ondernemen als sprake is van een (mogelijk) onveilig levens¬middel of consumentenproduct is strikt. De verantwoordelijkheid daartoe ligt bovendien bij alle ondernemingen in de distributieketen, dus zowel bij producenten als distributeurs (inclusief detailhandelaren). Doet u niets of onvoldoende, dan bent u in beginsel aansprakelijk voor de schade die hieruit voortvloeit en dreigen bestuurlijke en strafrechtelijke maatregelen. In de praktijk kan het echter las¬tig zijn om te beoordelen of er sprake is van een onveilig levensmiddel of consumentenproduct, en met name tot welke maatregelen uw bedrijf in de gegeven situatie verplicht is. Recall Solutions kan u hierin adviseren en begeleiden.